Bảng giá sửa chữa điện thoại

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI
Sản Phẩm Loại Giá khách lẽ
Sửa chữa Iphone
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Face ID (main) 1050k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Hiển thị (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sim (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Mất đèn (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sóng (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Cảm ứng (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Wifi (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Camera (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Reset (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Rung (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Flash (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sạc, usb (main) 1150k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max nguồn (main) 1250k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Ổ Cứng (main) 1250k
Iphone 5/5s/5c thay nút home 150k
Iphone 5/5s/5c Thay camera trước 250k
Iphone 5/5s/5c Thay loa trong 250k
Iphone 6 thay nút home 150k
Iphone 6 Thay camera trước 250k
Iphone 6 Thay loa trong 250k
Iphone 6 Thay camera sau 250k
Iphone 6 plus thay nút home 150k
Iphone 6 plus Thay camera trước 250k
Iphone 6 plus Thay loa trong 350k
Iphone 6 plus Thay camera sau 350k
Iphone 6s plus Thay camera trước 250k
Iphone 6s plus Thay camera sau 450k
iPhone 6s, 6s Plus Rung (main) 350k
iPhone 6s, 6s Plus Flash (main) 350k
iPhone 6s, 6s Plus Sạc, usb (main) 350k
iPhone 6s, 6s Plus Sim (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Mất đèn (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Sóng (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus nguồn (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Wifi (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Reset (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Camera (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Hiển thị (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Ổ Cứng (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Rung (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Flash (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Sạc, usb (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Cảm ứng (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Sim (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Mất đèn (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Sóng (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus nguồn (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Wifi (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Reset (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Camera (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Hiển thị (main) 550k
iPhone 7, 7 Plus Ổ Cứng (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Rung (main) 450k
iPhone 8, 8 Plus Flash (main) 450k
iPhone 8, 8 Plus Sạc, usb (main) 450k
iPhone 8, 8 Plus Sim (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Mất đèn (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Sóng (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Wifi (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Cảm ứng (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Camera (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Hiển thị (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus nguồn (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Reset (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Ổ Cứng (main) 650k
Iphone X Face ID (main) 650k
Iphone X Hiển thị (main) 750k
Iphone X Sim (main) 750k
Iphone X Mất đèn (main) 750k
Iphone X Sóng (main) 750k
Iphone X Wifi (main) 750k
Iphone X Cảm ứng (main) 750k
Iphone X Reset (main) 750k
Iphone X Camera (main) 750k
Iphone X Rung (main) 750k
Iphone X Sạc, usb (main) 750k
Iphone X nguồn (main) 850k
Iphone X Ổ Cứng (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Face ID (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sim (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Mất đèn (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sóng (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Wifi (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Cảm ứng (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Reset (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Camera (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Rung (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Flash (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sạc, usb (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Hiển thị (main) 850k
iPhone Xr, Xs, Xs Max nguồn (main) 950k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Ổ Cứng (main) 950k
Keo Ip6+ Thay camera sau X
Sửa chữa VSmart
Vsmart Joy 4 Mất đèn (main) 950k

Địa chỉ

https://zalo.me/0971955164
FACEBOOK
0843.83.83.86